Edukacja na odległość

Najnowsze artykuły

24.06 - Psychomotoryka

23.06 - Multisensoryka ; Ćwiczenia słuchowe

22.06 - Terapia ręki

18.06 - Psychomotoryka

16.06 - Ćwiczenia słuchowe ; Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci ; Multisensoryka

15.06 - Terapia ręki

ARCHIWUM ARTYKUŁÓW

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Materiały:

a) Nowelizacja rozporządzenia MEN - COViD-19 (art. 30b)
b) Uzasadnienie nowelizacja rozporzadzenia MEN - COViD-19 (art. 30b)

Realizacja zajęć terapeutycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka będzie realizowane w następujący sposób:

1.Wsparcie psychologiczne rodziców i dzieci, realizowane będzie codziennie od godziny 8.00-12.00 pod numerem telefonu: 511467942.
2.Realizacja programu indywidualnego dziecka będzie odbywała się poprzez kontakt (telefoniczny bądź mailowy) w dniach, w których do tej pory odbywały się terapie dziecka. Specjalista przekaże zakres ćwiczeń i zadań, które będą mogły zostać zrealizowane w warunkach domowych.

Nowa forma zajęć będzie obowiązywała od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

Załączniki:

a) Rozporządzenie
b) Uzasadnienie
c) Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół (strony 24-28 opisujące realizację wczesnego wspomagania w warunkach domowych)