Archiwum

10.06 - Psychomotoryka

09.06 - Ćwiczenia słuchowe

08.06 - Terapia ręki

03.06 - PsychmotorykaTechniki uczenia sięĆwiczenia słuchowe 

02.06 - Multisensoryka

01.06 - Terapia ręki

27.05 - Techniki uczenia się ; Ćwiczenia słuchowe ; Psychomotoryka  w  kuchni i nie tylko

26.05 - Multisensoryka ; Terapia ręki

25.05 - Zabawy z niemowlakiem

21.05 - Terapia psychomotoryczna

20.05 - Dysleksja ; Techniki uczenia się

19.05 - Dla nauczycieli - jak motywować uczniów ; Multisensoryka

18.05Terapia ręki z elementami sensoplastyki

13.05 Rozwój mowy w 5 r. ż. ; Terapia psychomotoryczna

12.05Rozwój mowy w 4 r. ż. ; Multisensoryka

11.05 - Rozwój mowy w 3 r. ż. ; Zabawy z niemowlakiem cz. 5 

08.05Rozwój mowy w 2 r. ż. ; Trening pewności siebie

07.05Ćwiczenia domowe wyciszające system nerwowy dziecka

05.05 - Multisensoryka ; Rozwój mowy w 1 r. ż.

04.05 - Grafomotoryka

29.04 - Trening umiejętności społecznych ; Śpiewające organy ; Ćwiczenia ortograficzne ; Psychomotoryka ; Terapia logopedyczna

28.04Terapia ręki z elementami sensoplastyki; Multisensoryka

27.04Test sprawdzający znajomość zasad pisowni ;  Zabawa z niemowlakiem cz. 4 ; Projekt ZA ŻYCIEM - propozycje zabaw ruchowych

24.04Rozwój umiejętności matematycznych ; Synestezja ; Bajka o małym misiu ; Wady postawy ; Integracja sensoryczna w warunkach domowych

23.04 - Pisownia wyrazów z h , Planowanie motoryczne, ćwiczenie koordynacji ruchowej ; Psychomotoryka ; Mnemotechnika ; Optymizmu można się nauczyć

22.04 - Ortografia

21.04 - Stymulujemy rozwój emocjonalny cz. 2 ; Multisensoryka

20.04 - Zabawy dla niemowląt ; Ćwiczenia proponowane dla dzieci korzystających z zajęć „Terapia ręki z elementami sensoplastyki” ; Jak być kreatywnym w okresie marazmu społecznego

17.04Nawiązanie do pracy z dziećmi z ewentualnym podejrzeniem dysleksji - dyskalkulii ; Wady postawy u dzieci ; Wierszyki masażyki ; Ciekawostki dla młodych rodziców

16.04 - Kwestionariusz zainteresowań zawodowych ; Bajka o koranawirusie ; Schemat ciała ; O tym jak zachęcać

15.04 - Dyktando ; Stymulujemy rozwój emocjonalny ; Psychmotoryka cz. 2

14.04 - Pomysły na spędzenie czasu wolnego ; Multisensoryka

10.04 - Dla dorosłych ; Zabawy z niemowlakiem cz. 2 ; Złote porady ; Jak uczyć się w domu ?

09.04 - Integracja sensoryczna podczas przygotowań świątecznych ; Znani dyslektycy

08.04 - Ćwiczenia ortograficzne ; Jak utrwalać prawidłową pisownię wyrazów z „u”

07.04 - Multisensoryka cz. 2

06.04Pisownia "ch" ; Odżywianie i aktywność fizyczna ; Do nauczycieli ; Terapia ręki cz.2 ; Mówimy wyrażnie ; Dyslekcja cz.2

03.04 - Zabawy dla niemowląt ; Złość - zabawy dla dzieci ; Relaksacja

02.04 - O złości (do rodziców) ; Aktywności ruchowe z integracji sensorycznej ; Pisownia wyrazów z „ż”

01.04Zagadki ortograficzne (ó, rz) ; Stymulacja rozwoju słuchowego ; Terapia psychomotoryczna

31.03 - Motywacja ; Multisensoryka ; Doradztwo zawodowe cz.2